汉字转汉语拼音

 1. php文件代码

  <?php
  
  class ChineseToPinyin
  {
    private $chinese_map;
  
    /**
     * ChineseToPinyin constructor.
     */
    public function __construct()
    {
      $this->chinese_map = json_decode(file_get_contents(__DIR__ . '/chinese_map.json'), true);
    }
  
    /**
     * 将单个汉字的GBK编码对应的拼音输出
     * @param $gbk_code
     * @return string
     */
    public function charToPinyin($gbk_code)
    {
      if ($gbk_code > 0 && $gbk_code < 160) {
        return chr($gbk_code);
      } elseif ($gbk_code < -20319 || $gbk_code > -10247) {
        return chr(0);
      } else {
        $result = chr(0);
        foreach ($this->chinese_map as $pinyin => $code) {
          if ($code > $gbk_code){
            break;
          }
          $result = $pinyin;
        }
        return $result;
      }
    }
  
    /**
     * 将字符串内的中文逐个转拼音
     * @param $utf8_str
     * @return array
     */
    public function strToPinyin($utf8_str)
    {
      $gbk_str = iconv('UTF-8', 'GBK', $utf8_str);
      $result = [];
      for ($i = 0; $i < strlen($gbk_str); $i++) {
        $gbk_code = ord($gbk_str{$i});
        if ($gbk_code > 160){
          $gbk_code = ($gbk_code << 8) + ord($gbk_str{++$i}) - 65536;
        }
        $result[] = $this->charToPinyin($gbk_code);
      }
      return $result;
    }
  
    /**
     * ChineseToPinyin destructor.
     */
    public function __destruct()
    {
      unset($this->chinese_map);
    }
  }
  //以下为类调用的方法
  $chinese_to_pinyin = new ChineseToPinyin();
  $arr = $chinese_to_pinyin->strToPinyin('将字符串内的中文逐个转拼音!@#$%^&*()_+1234567890-=');
  print_r($arr);
  
 2. JSON文件

   {
    "a": -20319,
    "ai": -20317,
    "an": -20304,
    "ang": -20295,
    "ao": -20292,
    "ba": -20283,
    "bai": -20265,
    "ban": -20257,
    "bang": -20242,
    "bao": -20230,
    "bei": -20051,
    "ben": -20036,
    "beng": -20032,
    "bi": -20026,
    "bian": -20002,
    "biao": -19990,
    "bie": -19986,
    "bin": -19982,
    "bing": -19976,
    "bo": -19805,
    "bu": -19784,
    "ca": -19775,
    "cai": -19774,
    "can": -19763,
    "cang": -19756,
    "cao": -19751,
    "ce": -19746,
    "ceng": -19741,
    "cha": -19739,
    "chai": -19728,
    "chan": -19725,
    "chang": -19715,
    "chao": -19540,
    "che": -19531,
    "chen": -19525,
    "cheng": -19515,
    "chi": -19500,
    "chong": -19484,
    "chou": -19479,
    "chu": -19467,
    "chuai": -19289,
    "chuan": -19288,
    "chuang": -19281,
    "chui": -19275,
    "chun": -19270,
    "chuo": -19263,
    "ci": -19261,
    "cong": -19249,
    "cou": -19243,
    "cu": -19242,
    "cuan": -19238,
    "cui": -19235,
    "cun": -19227,
    "cuo": -19224,
    "da": -19218,
    "dai": -19212,
    "dan": -19038,
    "dang": -19023,
    "dao": -19018,
    "de": -19006,
    "deng": -19003,
    "di": -18996,
    "dian": -18977,
    "diao": -18961,
    "die": -18952,
    "ding": -18783,
    "diu": -18774,
    "dong": -18773,
    "dou": -18763,
    "du": -18756,
    "duan": -18741,
    "dui": -18735,
    "dun": -18731,
    "duo": -18722,
    "e": -18710,
    "en": -18697,
    "er": -18696,
    "fa": -18526,
    "fan": -18518,
    "fang": -18501,
    "fei": -18490,
    "fen": -18478,
    "feng": -18463,
    "fo": -18448,
    "fou": -18447,
    "fu": -18446,
    "ga": -18239,
    "gai": -18237,
    "gan": -18231,
    "gang": -18220,
    "gao": -18211,
    "ge": -18201,
    "gei": -18184,
    "gen": -18183,
    "geng": -18181,
    "gong": -18012,
    "gou": -17997,
    "gu": -17988,
    "gua": -17970,
    "guai": -17964,
    "guan": -17961,
    "guang": -17950,
    "gui": -17947,
    "gun": -17931,
    "guo": -17928,
    "ha": -17922,
    "hai": -17759,
    "han": -17752,
    "hang": -17733,
    "hao": -17730,
    "he": -17721,
    "hei": -17703,
    "hen": -17701,
    "heng": -17697,
    "hong": -17692,
    "hou": -17683,
    "hu": -17676,
    "hua": -17496,
    "huai": -17487,
    "huan": -17482,
    "huang": -17468,
    "hui": -17454,
    "hun": -17433,
    "huo": -17427,
    "ji": -17417,
    "jia": -17202,
    "jian": -17185,
    "jiang": -16983,
    "jiao": -16970,
    "jie": -16942,
    "jin": -16915,
    "jing": -16733,
    "jiong": -16708,
    "jiu": -16706,
    "ju": -16689,
    "juan": -16664,
    "jue": -16657,
    "jun": -16647,
    "ka": -16474,
    "kai": -16470,
    "kan": -16465,
    "kang": -16459,
    "kao": -16452,
    "ke": -16448,
    "ken": -16433,
    "keng": -16429,
    "kong": -16427,
    "kou": -16423,
    "ku": -16419,
    "kua": -16412,
    "kuai": -16407,
    "kuan": -16403,
    "kuang": -16401,
    "kui": -16393,
    "kun": -16220,
    "kuo": -16216,
    "la": -16212,
    "lai": -16205,
    "lan": -16202,
    "lang": -16187,
    "lao": -16180,
    "le": -16171,
    "lei": -16169,
    "leng": -16158,
    "li": -16155,
    "lia": -15959,
    "lian": -15958,
    "liang": -15944,
    "liao": -15933,
    "lie": -15920,
    "lin": -15915,
    "ling": -15903,
    "liu": -15889,
    "long": -15878,
    "lou": -15707,
    "lu": -15701,
    "lv": -15681,
    "luan": -15667,
    "lue": -15661,
    "lun": -15659,
    "luo": -15652,
    "ma": -15640,
    "mai": -15631,
    "man": -15625,
    "mang": -15454,
    "mao": -15448,
    "me": -15436,
    "mei": -15435,
    "men": -15419,
    "meng": -15416,
    "mi": -15408,
    "mian": -15394,
    "miao": -15385,
    "mie": -15377,
    "min": -15375,
    "ming": -15369,
    "miu": -15363,
    "mo": -15362,
    "mou": -15183,
    "mu": -15180,
    "na": -15165,
    "nai": -15158,
    "nan": -15153,
    "nang": -15150,
    "nao": -15149,
    "ne": -15144,
    "nei": -15143,
    "nen": -15141,
    "neng": -15140,
    "ni": -15139,
    "nian": -15128,
    "niang": -15121,
    "niao": -15119,
    "nie": -15117,
    "nin": -15110,
    "ning": -15109,
    "niu": -14941,
    "nong": -14937,
    "nu": -14933,
    "nv": -14930,
    "nuan": -14929,
    "nue": -14928,
    "nuo": -14926,
    "o": -14922,
    "ou": -14921,
    "pa": -14914,
    "pai": -14908,
    "pan": -14902,
    "pang": -14894,
    "pao": -14889,
    "pei": -14882,
    "pen": -14873,
    "peng": -14871,
    "pi": -14857,
    "pian": -14678,
    "piao": -14674,
    "pie": -14670,
    "pin": -14668,
    "ping": -14663,
    "po": -14654,
    "pu": -14645,
    "qi": -14630,
    "qia": -14594,
    "qian": -14429,
    "qiang": -14407,
    "qiao": -14399,
    "qie": -14384,
    "qin": -14379,
    "qing": -14368,
    "qiong": -14355,
    "qiu": -14353,
    "qu": -14345,
    "quan": -14170,
    "que": -14159,
    "qun": -14151,
    "ran": -14149,
    "rang": -14145,
    "rao": -14140,
    "re": -14137,
    "ren": -14135,
    "reng": -14125,
    "ri": -14123,
    "rong": -14122,
    "rou": -14112,
    "ru": -14109,
    "ruan": -14099,
    "rui": -14097,
    "run": -14094,
    "ruo": -14092,
    "sa": -14090,
    "sai": -14087,
    "san": -14083,
    "sang": -13917,
    "sao": -13914,
    "se": -13910,
    "sen": -13907,
    "seng": -13906,
    "sha": -13905,
    "shai": -13896,
    "shan": -13894,
    "shang": -13878,
    "shao": -13870,
    "she": -13859,
    "shen": -13847,
    "sheng": -13831,
    "shi": -13658,
    "shou": -13611,
    "shu": -13601,
    "shua": -13406,
    "shuai": -13404,
    "shuan": -13400,
    "shuang": -13398,
    "shui": -13395,
    "shun": -13391,
    "shuo": -13387,
    "si": -13383,
    "song": -13367,
    "sou": -13359,
    "su": -13356,
    "suan": -13343,
    "sui": -13340,
    "sun": -13329,
    "suo": -13326,
    "ta": -13318,
    "tai": -13147,
    "tan": -13138,
    "tang": -13120,
    "tao": -13107,
    "te": -13096,
    "teng": -13095,
    "ti": -13091,
    "tian": -13076,
    "tiao": -13068,
    "tie": -13063,
    "ting": -13060,
    "tong": -12888,
    "tou": -12875,
    "tu": -12871,
    "tuan": -12860,
    "tui": -12858,
    "tun": -12852,
    "tuo": -12849,
    "wa": -12838,
    "wai": -12831,
    "wan": -12829,
    "wang": -12812,
    "wei": -12802,
    "wen": -12607,
    "weng": -12597,
    "wo": -12594,
    "wu": -12585,
    "xi": -12556,
    "xia": -12359,
    "xian": -12346,
    "xiang": -12320,
    "xiao": -12300,
    "xie": -12120,
    "xin": -12099,
    "xing": -12089,
    "xiong": -12074,
    "xiu": -12067,
    "xu": -12058,
    "xuan": -12039,
    "xue": -11867,
    "xun": -11861,
    "ya": -11847,
    "yan": -11831,
    "yang": -11798,
    "yao": -11781,
    "ye": -11604,
    "yi": -11589,
    "yin": -11536,
    "ying": -11358,
    "yo": -11340,
    "yong": -11339,
    "you": -11324,
    "yu": -11303,
    "yuan": -11097,
    "yue": -11077,
    "yun": -11067,
    "za": -11055,
    "zai": -11052,
    "zan": -11045,
    "zang": -11041,
    "zao": -11038,
    "ze": -11024,
    "zei": -11020,
    "zen": -11019,
    "zeng": -11018,
    "zha": -11014,
    "zhai": -10838,
    "zhan": -10832,
    "zhang": -10815,
    "zhao": -10800,
    "zhe": -10790,
    "zhen": -10780,
    "zheng": -10764,
    "zhi": -10587,
    "zhong": -10544,
    "zhou": -10533,
    "zhu": -10519,
    "zhua": -10331,
    "zhuai": -10329,
    "zhuan": -10328,
    "zhuang": -10322,
    "zhui": -10315,
    "zhun": -10309,
    "zhuo": -10307,
    "zi": -10296,
    "zong": -10281,
    "zou": -10274,
    "zu": -10270,
    "zuan": -10262,
    "zui": -10260,
    "zun": -10256,
    "zuo": -10254
   }
  
 3. 多音字文件

   {
    "拗口": "ao口",
    "违拗": "违ao",
    "拗断": "ao断",
    "执拗": "执ao",
    "拗口风": "ao口风",
    "拗口令": "ao口令",
    "拗曲": "ao曲",
    "拗性": "ao性",
    "拗折": "ao折",
    "警拗": "警ao",
    "叔伯": "叔bai",
    "柏杨": "bai杨",
    "梵呗": "梵bai",
    "呗佛": "bai佛",
    "呗音": "bai音",
    "呗唱": "bai唱",
    "呗偈": "bai偈",
    "呗声": "bai声",
    "呗赞": "bai赞",
    "赞呗": "赞bai",
    "剥皮": "bao皮",
    "蚌埠": "beng埠",
    "复辟": "复bi",
    "秘鲁": "bi鲁",
    "泌阳": "bi阳",
    "方便": "方bian",
    "屏息": "bing息",
    "屏弃": "bing弃",
    "屏气": "bing气",
    "屏除": "bing除",
    "屏声": "bing声",
    "薄荷": "bo荷",
    "单薄": "单bo",
    "萝卜": "萝bo",
    "刹那": "cha那",
    "宝刹": "宝cha",
    "一刹": "一cha",
    "喀喳": "喀cha",
    "公差": "公chai",
    "差役": "chai役",
    "专差": "专chai",
    "官差": "官chai",
    "听差": "听chai",
    "美差": "美chai",
    "办差": "办chai",
    "差事": "chai事",
    "差使": "chai使",
    "肥差": "肥chai",
    "当差": "chai差",
    "钦差": "钦chai",
    "苦差": "苦chai",
    "出差": "出chai",
    "单于": "chan于",
    "工尺": "工che",
    "称职": "chen职",
    "匀称": "匀chen",
    "称心": "chen心",
    "相称": "相chen",
    "对称": "对chen",
    "噌吰": "cheng吰",
    "盛满": "cheng满",
    "盛器": "cheng器",
    "盛饭": "cheng饭",
    "椎心": "chui心",
    "重庆": "chong庆",
    "重重": "chongchong",
    "经幢": "经chuang",
    "参差": "cenci",
    "鳞差": "鳞ci",
    "伺候": "ci候",
    "龟兹": "qiuci",
    "攒聚": "cuan聚",
    "攒动": "cuan动",
    "攒集": "cuan集",
    "攒宫": "cuan宫",
    "攒所": "cuan所",
    "撮儿": "cuo儿",
    "撮要": "cuo要",
    "撮合": "cuo合",
    "帱载": "dao载",
    "帱察": "dao察",
    "大夫": "dai夫",
    "怎的": "怎di",
    "目的": "目di",
    "标的": "标di",
    "打的": "打di",
    "的确": "di确",
    "的卢": "di卢",
    "矢之的": "矢之di",
    "言中的": "言中di",
    "语中的": "语中di",
    "的士": "di士",
    "提防": "di防",
    "快的": "快di",
    "美的": "美di",
    "蓝调": "蓝diao",
    "调调": "diaodiao",
    "音调": "音diao",
    "论调": "论diao",
    "格调": "格diao",
    "调令": "diao令",
    "低调": "低diao",
    "笔调": "笔diao",
    "基调": "基diao",
    "强调": "强diao",
    "声调": "声diao",
    "滥调": "滥diao",
    "老调": "老diao",
    "色调": "色diao",
    "单调": "单diao",
    "腔调": "腔diao",
    "跑调": "跑diao",
    "曲调": "曲diao",
    "步调": "步diao",
    "语调": "语diao",
    "主调": "主diao",
    "情调": "情diao",
    "全都": "全dou",
    "句读": "句dou",
    "测度": "测duo",
    "忖度": "忖duo",
    "揣度": "揣duo",
    "猜度": "猜duo",
    "粮囤": "粮dun",
    "阿谀": "e谀",
    "阿胶": "e胶",
    "阿弥": "e弥",
    "仿佛": "仿fu",
    "果脯": "果fu",
    "咖喱": "ga喱",
    "伽马": "ga马",
    "戛纳": "ga纳",
    "gang": "gang",
    "扛鼎": "gang鼎",
    "蛤蚧": "ge蚧",
    "文蛤": "文ge",
    "蛤蜊": "ge蜊",
    "脖颈": "脖geng",
    "女红": "女gong",
    "中鹄": "中gu",
    "倭傀": "倭gui",
    "傀异": "gui异",
    "傀然": "gui然",
    "傀垒": "gui垒",
    "傀怪": "gui怪",
    "傀卓": "gui卓",
    "傀奇": "gui奇",
    "傀伟": "gui伟",
    "傀民": "gui民",
    "傀俄": "gui俄",
    "琦傀": "琦gui",
    "奇傀": "奇gui",
    "纶巾": "guan巾",
    "东莞": "东guan",
    "虾蟆": "ha蟆",
    "咳声": "hai声",
    "咳笑": "hai笑",
    "貉子": "hao子",
    "貉绒": "hao绒",
    "总行": "总hang",
    "分行": "分hang",
    "支行": "支hang",
    "行业": "hangye",
    "排行": "排hang",
    "行情": "hang情",
    "央行": "央hang",
    "商行": "商hang",
    "外行": "外hang",
    "银行": "银hang",
    "中行": "中hang",
    "交行": "交hang",
    "招行": "招hang",
    "农行": "农hang",
    "工行": "工hang",
    "建行": "建hang",
    "酒行": "酒hang",
    "麻行": "麻hang",
    "琴行": "琴hang",
    "同行": "同hang",
    "行列": "hang列",
    "行货": "hang货",
    "行会": "hang会",
    "行家": "hang家",
    "巷道": "hang道",
    "引吭": "引hang",
    "扼吭": "扼hang",
    "批吭": "批hang",
    "搤吭": "搤hang",
    "高吭": "高hang",
    "喉吭": "喉hang",
    "咔吭": "咔hang",
    "絶吭": "絶hang",
    "吭嗌": "hang嗌",
    "吭咽": "hang咽",
    "吭首": "hang首",
    "鶴": "he",
    "道行": "道heng",
    "水浒": "水hu",
    "嗀": "hu",
    "归还": "归huan",
    "放还": "放huan",
    "奉还": "奉huan",
    "浍河": "hui河",
    "瑗珲": "瑗hui",
    "软和": "软huo",
    "热和": "热huo",
    "暖和": "暖huo",
    "病革": "病ji",
    "给养": "ji养",
    "自给": "自ji",
    "给水": "ji水",
    "薪给": "薪ji",
    "给予": "ji予",
    "供给": "供ji",
    "奇数": "ji数",
    "诘屈": "ji屈",
    "荠菜": "ji菜",
    "雪茄": "雪jia",
    "浅浅": "jianjian",
    "嚼舌": "jiao舌",
    "嚼字": "jiao字",
    "嚼蜡": "jiao蜡",
    "睡觉": "睡jiao",
    "校对": "jiao对",
    "校验": "jiao验",
    "校正": "jiao正",
    "校准": "jiao准",
    "审校": "审jiao",
    "校场": "jiao场",
    "校核": "jiao核",
    "校勘": "jiao勘",
    "校订": "jiao订",
    "校阅": "jiao阅",
    "校样": "jiao样",
    "慰藉": "慰jie",
    "蕴藉": "蕴jie",
    "强劲": "强jing",
    "劲风": "jing风",
    "劲旅": "jing旅",
    "劲敌": "jing敌",
    "劲射": "jing射",
    "苍劲": "苍jing",
    "遒劲": "遒jing",
    "劲草": "jing草",
    "棚圈": "棚juan",
    "圈养": "juan养",
    "猪圈": "猪juan",
    "羊圈": "羊juan",
    "主角": "主jue",
    "角色": "jue色",
    "旦角": "旦jue",
    "女角": "女jue",
    "丑角": "丑jue",
    "角力": "jue力",
    "名角": "名jue",
    "配角": "配jue",
    "䏐": "jue",
    "龟裂": "jun裂",
    "会计": "kuai计",
    "财会": "财kuai",
    "癞痢": "la痢",
    "癞疮": "lai疮",
    "癞子": "lai子",
    "癞蛤": "lai蛤",
    "癞皮": "lai皮",
    "积潦": "积lao",
    "络子": "lao子",
    "落枕": "lao枕",
    "落价": "lao价",
    "勒紧": "lei紧",
    "然咯": "然lo",
    "佝偻": "佝lou",
    "泄露": "泄lou",
    "露面": "lou面",
    "露脸": "lou脸",
    "露骨": "lou骨",
    "露底": "lou底",
    "露馅": "lou馅",
    "露一手": "lou一手",
    "露相": "lou相",
    "露马脚": "lou马脚",
    "露怯": "lou怯",
    "里弄": "里long",
    "弄堂": "long堂",
    "礼": "li",
    "了解": "liao解",
    "了结": "liao结",
    "明了": "明liao",
    "了得": "liao得",
    "末了": "末liao",
    "未了": "未liao",
    "了如": "liao如",
    "抹布": "ma布",
    "抹脸": "ma脸",
    "抹桌子": "ma桌子",
    "摩挲": "mosuo",
    "埋怨": "man怨",
    "群氓": "群meng",
    "淹没": "淹mo",
    "没收": "mo收",
    "出没": "出mo",
    "沉没": "沉mo",
    "没落": "mo落",
    "吞没": "吞mo",
    "覆没": "覆mo",
    "没入": "mo入",
    "埋没": "埋mo",
    "鬼没": "鬼mo",
    "隐没": "隐mo",
    "湮没": "湮mo",
    "辱没": "辱mo",
    "脉脉": "momo",
    "绸缪": "绸mou",
    "泌尿": "mi尿",
    "分泌": "分mi",
    "檷枸": "mi枸",
    "谬论": "miu论",
    "纰缪": "纰miu",
    "大模": "大mu",
    "字模": "字mu",
    "模板": "mu板",
    "模样": "mu样",
    "模具": "mu具",
    "装模": "装mu",
    "模子": "mu子",
    "牟尼": "mu尼",
    "子牟": "子mu",
    "夷牟": "夷mu",
    "悬牟": "悬mu",
    "相牟": "相mu",
    "头牟": "头mu",
    "宾牟": "宾mu",
    "曹牟": "曹mu",
    "岑牟": "岑mu",
    "兜牟": "兜mu",
    "卢牟": "卢mu",
    "弥牟": "弥mu",
    "牟食": "mu食",
    "牟槊": "mu槊",
    "牟衫": "mu衫",
    "牟光": "mu光",
    "牟牟": "mumu",
    "牟甲": "mu甲",
    "哪吒": "ne吒",
    "毛呢": "毛ni",
    "花呢": "花ni",
    "呢绒": "ni绒",
    "线呢": "线ni",
    "呢料": "ni料",
    "呢子": "ni子",
    "呢喃": "ni喃",
    "便溺": "便niao",
    "粘膜": "nian膜",
    "粘度": "nian度",
    "粘土": "nian土",
    "粘合剂": "nian合剂",
    "粘液": "nian液",
    "粘稠": "nian稠",
    "粘合": "nian合",
    "粘着": "nian着",
    "粘结": "nian结",
    "粘性": "nian性",
    "粘附": "nian附",
    "不粘锅": "不nian锅",
    "粘糊": "nian糊",
    "粘虫": "nian虫",
    "粘聚": "nian聚",
    "粘滞": "nian滞",
    "婀娜": "婀nuo",
    "袅娜": "袅nuo",
    "扒手": "pa手",
    "扒窃": "pa窃",
    "扒外": "pa外",
    "扒分": "pa分",
    "扒糕": "pa糕",
    "扒灰": "pa灰",
    "扒犁": "pa犁",
    "扒龙": "pa龙",
    "扒搂": "pa搂",
    "扒山虎": "pa山虎",
    "扒艇": "pa艇",
    "迫击": "pai击",
    "番禺": "pan禺",
    "膀胱": "pang胱",
    "磅礴": "pang礴",
    "否极": "pi极",
    "臧否": "臧pi",
    "龙陂": "龙pi",
    "扁舟": "pian舟",
    "便宜": "pian宜",
    "朴姓": "piao姓",
    "姓朴": "姓piao",
    "饿莩": "饿piao",
    "饥莩": "饥piao",
    "葭莩": "葭piao",
    "冯河": "ping河",
    "湖泊": "湖po",
    "血泊": "血po",
    "朴刀": "po刀",
    "一曝十寒": "一pu十寒",
    "里堡": "里pu",
    "曝晒": "pu晒",
    "稽首": "qi首",
    "缉鞋": "qi鞋",
    "栖息": "qi息",
    "卡脖": "qia脖",
    "卡子": "qia子",
    "关卡": "关qia",
    "卡壳": "qia壳",
    "哨卡": "哨qia",
    "边卡": "边qia",
    "发卡": "发qia",
    "雀盲": "qiao盲",
    "雀子": "qiao子",
    "地壳": "地qiao",
    "甲壳": "甲qiao",
    "躯壳": "躯qiao",
    "㛨": "qiang",
    "㩖": "qiang",
    "䅚": "qiang",
    "䵁": "qiang",
    "趔趄": "趔qie",
    "干亲": "干qing",
    "亲家": "qing家",
    "声喏": "声re",
    "唱喏": "唱re",
    "堵塞": "堵se",
    "搪塞": "搪se",
    "茅塞": "茅se",
    "闭塞": "闭se",
    "鼻塞": "鼻se",
    "梗塞": "梗se",
    "阻塞": "阻se",
    "淤塞": "淤se",
    "拥塞": "拥se",
    "哽塞": "哽se",
    "刹车": "sha车",
    "急刹": "急sha",
    "杉木": "sha木",
    "杉篙": "sha篙",
    "色子": "shai子",
    "红苕": "红shao",
    "姓单": "姓shan",
    "单姓": "shan姓",
    "单县": "shan县",
    "禅让": "shan让",
    "受禅": "受shan",
    "禅变": "shan变",
    "禅代": "shan代",
    "禅诰": "shan诰",
    "衣裳": "衣shang",
    "拾级": "she级",
    "折本": "she本",
    "沙参": "沙shen",
    "野参": "野shen",
    "参王": "shen王",
    "人参": "人shen",
    "红参": "红shen",
    "丹参": "丹shen",
    "山参": "山shen",
    "海参": "海shen",
    "鹿参": "鹿shen",
    "什么": "shen么",
    "桑椹": "桑shen",
    "食椹": "食shen",
    "烂椹": "烂shen",
    "木椹": "木shen",
    "野乘": "野sheng",
    "千乘": "千sheng",
    "史乘": "史sheng",
    "渑水": "sheng水",
    "钥匙": "钥shi",
    "似的": "shi的",
    "表率": "表shuai",
    "率性": "shuai性",
    "率直": "shuai直",
    "率真": "shuai真",
    "粗率": "粗shuai",
    "率领": "shuai领",
    "轻率": "轻shuai",
    "直率": "直shuai",
    "草率": "草shuai",
    "大率": "大shuai",
    "坦率": "坦shuai",
    "泷水": "shuang水",
    "游说": "游shui",
    "数见": "shuo见",
    "尿泡": "sui泡",
    "拓片": "ta片",
    "拓印": "ta印",
    "拓本": "ta本",
    "拓墨": "ta墨",
    "拓写": "ta写",
    "拓手": "ta手",
    "拓工": "ta工",
    "碑拓": "碑ta",
    "疲沓": "疲ta",
    "拖沓": "拖ta",
    "杂沓": "杂ta",
    "鸿塔": "鸿ta",
    "反弹": "反tan",
    "弹性": "tan性",
    "弹簧": "tan簧",
    "弹力": "tan力",
    "弹奏": "tan奏",
    "弹跳": "tan跳",
    "弹指": "tan指",
    "弹劾": "tan劾",
    "弹唱": "tan唱",
    "弹射": "tan射",
    "吹弹": "吹tan",
    "评弹": "评tan",
    "乱弹琴": "乱tan琴",
    "弹压": "tan压",
    "弹冠": "tan冠",
    "弹雀": "tan雀",
    "弹丝": "tan丝",
    "弹丸": "tan丸",
    "澹台": "tan台",
    "圩堤": "wei堤",
    "圩垸": "wei垸",
    "圩田": "wei田",
    "圩子": "wei子",
    "赶圩": "赶wei",
    "歌圩": "歌wei",
    "可恶": "可wu",
    "交恶": "交wu",
    "好恶": "好wu",
    "厌恶": "厌wu",
    "憎恶": "憎wu",
    "嫌恶": "嫌wu",
    "痛恶": "痛wu",
    "深恶": "深wu",
    "恶劳": "wu劳",
    "兀": "wu",
    "藤蔓": "藤wan",
    "枝蔓": "枝wan",
    "根蔓": "根wan",
    "蔓草": "wan草",
    "瓜蔓": "瓜wan",
    "蔓儿": "wan儿",
    "百万": "百wan",
    "厦门": "xia门",
    "厦大": "xia大",
    "唬杀": "唬xia",
    "褶衣": "xi衣",
    "褶裤": "xi裤",
    "切削": "切xiao",
    "削面": "xiao面",
    "刀削": "刀xiao",
    "刮削": "刮xiao",
    "纤细": "xian细",
    "光纤": "光xian",
    "纤巧": "xian巧",
    "纤柔": "xian柔",
    "纤小": "xian小",
    "纤维": "xian维",
    "纤瘦": "xian瘦",
    "纤纤": "xianxian",
    "化纤": "化xian",
    "纤秀": "xian秀",
    "棉纤": "棉xian",
    "纤尘": "xian尘",
    "铣铁": "xian铁",
    "金铣": "金xian",
    "投降": "投xiang",
    "解数": "xie数",
    "出血": "出xie",
    "采血": "采xie",
    "换血": "换xie",
    "血糊": "xie糊",
    "尿血": "尿xie",
    "淤血": "淤xie",
    "放血": "放xie",
    "血晕": "xie晕",
    "血淋": "xie淋",
    "便血": "便xie",
    "吐血": "吐xie",
    "咯血": "咯xie",
    "叶韵": "xie韵",
    "蝎子": "xie子",
    "猲猲": "xiexie",
    "铜臭": "铜xiu",
    "乳臭": "乳xiu",
    "成宿": "成xiu",
    "星宿": "星xiu",
    "深省": "深xing",
    "省视": "xing视",
    "内省": "内xing",
    "不省": "不xing",
    "省悟": "xing悟",
    "省察": "xing察",
    "牧畜": "牧xu",
    "畜产": "xu产",
    "畜牧": "xu牧",
    "畜养": "xu养",
    "并畜": "并xu",
    "畜锐": "xu锐",
    "佋侥": "佋yao",
    "侥觎": "yao觎",
    "侥僺": "yao僺",
    "侥利": "yao利",
    "侥傒": "yao傒",
    "侥觊": "yao觊",
    "侥会": "yao会",
    "侥滥": "yao滥",
    "侥望": "yao望",
    "侥求": "yao求",
    "侥竞": "yao竞",
    "侥薄": "yao薄",
    "侥躐": "yao躐",
    "侥取": "yao取",
    "侥奇": "yao奇",
    "侥忝": "yao忝",
    "侥速": "yao速",
    "侥冀": "yao冀",
    "侥冒": "yao冒",
    "疟子": "yao子",
    "殷红": "yan红",
    "朱殷": "朱yan",
    "抽咽": "抽ye",
    "哽咽": "哽ye",
    "呜咽": "呜ye",
    "幽咽": "幽ye",
    "悲咽": "悲ye",
    "拽步": "ye步",
    "拽扶": "ye扶",
    "拽扎": "ye扎",
    "自艾": "自yi",
    "荥经": "ying经",
    "杭育": "杭yo",
    "呼吁": "呼yu",
    "吁请": "yu请",
    "吁求": "yu求",
    "熨帖": "yu帖",
    "熨烫": "yu烫",
    "圜丘": "yuan丘",
    "乐音": "yue音",
    "器乐": "器yue",
    "乐律": "yue律",
    "乐章": "yue章",
    "音乐": "音yue",
    "乐理": "yue理",
    "民乐": "民yue",
    "乐队": "yue队",
    "声乐": "声yue",
    "奏乐": "奏yue",
    "弦乐": "弦yue",
    "乐坛": "yue坛",
    "管乐": "管yue",
    "配乐": "配yue",
    "乐曲": "yue曲",
    "乐谱": "yue谱",
    "锁钥": "锁yue",
    "密钥": "密yue",
    "乐团": "yue团",
    "乐器": "yue器",
    "咽哕": "咽yue",
    "唾哕": "唾yue",
    "发哕": "发yue",
    "干哕": "干yue",
    "哕吐": "yue吐",
    "哕饭": "yue饭",
    "哕呕": "yue呕",
    "哕息": "yue息",
    "哕厥": "yue厥",
    "哕噫": "yue噫",
    "哕逆": "yue逆",
    "哕咽": "yue咽",
    "哕骂": "yue骂",
    "哕心": "yue心",
    "哕喈": "yue喈",
    "口哕": "口yue",
    "呕哕": "呕yue",
    "绑扎": "绑za",
    "结扎": "结za",
    "包扎": "包za",
    "捆扎": "捆za",
    "咱家": "za家",
    "宝藏": "宝zang",
    "藏历": "zang历",
    "藏文": "zang文",
    "藏语": "zang语",
    "藏青": "zang青",
    "藏族": "zang族",
    "藏医": "zang医",
    "藏药": "zang药",
    "藏蓝": "zang蓝",
    "西藏": "西zang",
    "牛仔": "牛zai",
    "龟仔": "龟zai",
    "龙仔": "龙zai",
    "鼻仔": "鼻zai",
    "羊仔": "羊zai",
    "仔仔": "zaizai",
    "麻仔": "麻zai",
    "麵包仔": "麵包zai",
    "麦旺仔": "麦旺zai",
    "鸿仔": "鸿zai",
    "煲仔": "煲zai",
    "福仔": "福zai",
    "曾国藩": "zeng国藩",
    "曾孙": "zeng孙",
    "曾祖": "zeng祖",
    "曾巩": "zeng巩",
    "柞狭": "zha狭",
    "柞薪": "zha薪",
    "柞子": "zha子",
    "柞鄂": "zha鄂",
    "柞叶": "zha叶",
    "柞撒": "zha撒",
    "槱柞": "槱zha",
    "一柞": "一zha",
    "五柞": "五zha",
    "雠zha": "雠zha",
    "芟柞": "芟zha",
    "蜡祭": "zha祭",
    "择席": "zhai席",
    "择菜": "zhai菜",
    "列车长": "列车zhang",
    "行长": "行zhang",
    "村长": "村zhang",
    "镇长": "镇zhang",
    "乡长": "乡zhang",
    "区长": "区zhang",
    "县长": "县zhang",
    "市长": "市zhang",
    "省长": "省zhang",
    "会长": "会zhang",
    "班长": "班zhang",
    "排长": "排zhang",
    "连长": "连zhang",
    "营长": "营zhang",
    "团长": "团zhang",
    "旅长": "旅zhang",
    "师长": "师zhang",
    "军长": "军zhang",
    "委员长": "委员zhang",
    "局长": "局zhang",
    "厅长": "厅zhang",
    "所长": "所zhang",
    "部长": "部zhang",
    "组长": "组zhang",
    "生长": "生zhang",
    "长大": "zhang大",
    "长高": "zhang高",
    "长个": "zhang个",
    "学长": "学zhang",
    "朝朝": "zhaozhao",
    "朝晖": "zhao晖",
    "朝夕": "zhao夕",
    "朝思": "zhao思",
    "今朝": "今zhao",
    "朝气": "zhao气",
    "朝三": "zhao三",
    "朝秦": "zhao秦",
    "朝霞": "zhao霞",
    "鹰爪": "鹰zhao",
    "龙爪": "龙zhao",
    "魔爪": "魔zhao",
    "爪牙": "zhao牙",
    "着急": "zhao急",
    "着迷": "zhao迷",
    "着火": "zhao火",
    "怎么着": "怎么zhao",
    "正着": "正zhao",
    "着凉": "zhao凉",
    "一着": "一zhao",
    "犯不着": "犯不zhao",
    "着数": "zhao数",
    "这么着": "这么zhao",
    "犯得着": "犯得zhao",
    "着慌": "zhao慌",
    "着忙": "zhao忙",
    "数得着": "数得zhao",
    "龙爪槐": "龙zhao槐",
    "嘲哳": "zhao哳",
    "嘲惹": "zhao惹",
    "标识": "标zhi",
    "方祇": "方zhi",
    "后祇": "后zhi",
    "皇祇": "皇zhi",
    "黄祇": "黄zhi",
    "皇地祇": "皇地zhi",
    "金祇": "金zhi",
    "祇树": "祇zhi",
    "月氏": "月zhi",
    "属意": "zhu意",
    "爪子": "zhua",
    "芈月传": "芈月zhuan",
    "外传": "外zhuan",
    "传记": "zhuan记",
    "自传": "自zhuan",
    "正传": "正zhuan",
    "小传": "小zhuan",
    "评传": "评zhuan",
    "传略": "zhuan略",
    "别传": "别zhuan",
    "客传": "客zhuan",
    "侠传": "侠zhuan",
    "雄传": "雄zhuan",
    "执著": "执zhuo",
    "着装": "zhuo装",
    "着落": "zhuo落",
    "着意": "zhuo意",
    "着力": "zhuo力",
    "附着": "附zhuo",
    "着笔": "zhuo笔",
    "胶着": "胶zhuo",
    "着实": "zhuo实",
    "衣着": "衣zhuo",
    "着眼": "zhuo眼",
    "着想": "zhuo想",
    "着重": "zhuo重",
    "穿着": "穿zhuo",
    "执着": "执zhuo",
    "着墨": "zhuo墨",
    "沉着": "沉zhuo",
    "着陆": "zhuo陆",
    "着色": "zhuo色",
    "焯见": "zhuo见",
    "焯烁": "zhuo烁",
    "辉焯": "辉zhuo",
    "幢房": "zhuang房",
    "一幢": "一zhuang",
    "幢楼": "zhuang楼"
   }
  

results matching ""

  No results matching ""